top of page

Otroška folklorna skupina Dragatuš

Znanje, veščine in ljubezen do folklore se pričenjajo v rani mladosti v krogu družine, sorodstva, vrtca, šole ali folklornih društev. Zaradi velike interdisciplinarnosti folklorne dejavnosti se otroci pri folklori, poleg spoznavanja kulturne dediščine in domicilne zgodovine, razvijajo plesno, pevsko, inštrumentalno in igralsko. Učijo se veščin nastopanja, kostumiranja in obvladovanja zakonitosti odra. Pogoj za uspešno delovanje »odrasle« folklorne skupine je dobro delo v otroški in mladinski dobi. V Beli krajini otroške, šolske skupine prizadevno delajo in dosegajo lepe rezultate.


Od ustanovitve FS Dragatuš (1957) se je vsak dragatuški folklornik srečal in folklorno kalil v Osnovni šoli Dragatuš. Leta delovanja, večja množičnost, pridruževanje članov iz drugih krajev je leta 1998 v FS Dragatuš pripeljalo do ustanovitve prve otroške skupine znotraj društva.


Vse tri dosedanje generacije otroških folklornih skupin, ki so delovale od 1998 do danes, pod okriljem FS Dragatuš je ustanovila in zagnala Zdenka Pezdirc, nato pa predala vodenje usposobljenim folklornicam iz odrasle skupine. Z odraščanjem otrok so se otroške skupine preimenovale v mladinske, nato pa so se člani po večini pridružili odrasli folklorni skupini.

Osnovna izhodišča delovanja Otroške folklorne skupine Dragatuš:

  • delovanje in strokovno-programske usmeritve potekajo v dogovoru in ob pomoči odrasle skupine;

  • otroci pričnejo v starostnem razponu 4 do 7 let in imajo lastne folklorne kostume;

  • vodje morajo biti strokovno usposobljeni in za svoje delo ne prejemajo plačila.

  • članstvo, usposabljanje (vaje), vodenje je za otroke brezplačno;


Dolgoročni končni cilj vsake generacije otroške folklorne skupine je s prijetnim druženjem pridobiti osnovno folklorno znanje in veščine za uspešno vključevanje v odraslo dragatuško folklorno skupino.


Prvo generacijo otroške skupine v okviru FS Dragatuš je na noge postavila Zdenka Pezdirc leta 1998, ko je hkrati še vodila odraslo skupino. Po enoletnem delu in uspešnem prvem nastopu je vodenje leta 1999 predala Mojci Movrin Pavlinič, folklornici in učiteljici na OŠ Dragatuš. V času njene porodniške (leta 2000) sta skupino prevzeli in delo zelo uspešno nadaljevali Katja Kocjan Plut (folklornica in učiteljica) in Anita Matkovič (folklornica in etnologinja) vse do vključevanja v odraslo skupino. Največji dosežek te skupine je uvrstitev na državno srečanje otroških folklornih skupin.​

Druga generacija otroške folklorne skupine je bila ustanovljena leta 2008. Po začetnem zagonu Zdenke Pezdirc sta konec leta 2009 delo prevzeli in zelo uspešno nadaljevali folklornici in učiteljici Nataša Šuštarič Bradač ter Nataša Žalec Sever. Največje veselje in rezultat dobrega dela te generacije ter povezovanja z odraslo skupino je pokazatelj, da so skoraj vsi člani, po več kot desetletju otroškega folklornega delovanja, prešli v odraslo skupino.


Tretja generacija Otroške FS Dragatuš, ki trenutno šteje 27 malih nadobudnih folklornikov, je bila ustanovljena oktobra 2017. Za glasbeno spremljavo skrbijo Mladi godci FS Dragatuš. Velika prizadevanja v skupini vlagamo v vzpostavitev lastne glasbene spremljave. Živahni in vedoželjni otroci preko igre in druženja spoznavajo in poustvarjajo belokranjsko folkloro. Imajo svoje lastne bele kostume in so že imeli številne nastope na raznih prireditvah, srečanjih ter folklornih revijah. Zdenka Pezdirc je vodenje Otroške FS Dragatuš junija 2020 predala Neži Barič in Nataši Šuštarič Bradač, ki jo je septembra 2022 nadomestila Nika Kuzma.

Dobro delovanje otroške folklorne skupine je najboljše poroštvo za nadaljevanje obstoja, delovanja FS Dragatuš ter  spoštovanja, poznavanja, ohranjanja lepe belokranjske kulturne dediščine.
 

bottom of page