top of page

Program

V Folklorni skupini Dragatuš v svojem programu (po)ustvarjamo bogato belokranjsko plesno, pevsko, glasbeno ter drugo duhovno dediščino. S kostumi, glasbili in rekviziti posegamo tudi na področje belokranjske materialne kulture.

Program se loči glede na:

Način izvajanja:

 • plesni, pevski, igralski, inštrumentalni (godčevski, tamburaški, ljudska glasbila),

 • kombinirani.

Folklorne plasti - etnološke vsebine:

 • mostovi, obredja, šege - v belih kostumih,

 • pesmi in glasba uskoškega izvora – v belih kostumih,

 • pesmi, plesi, viže, ki so v 18. in 19. stoletju iz srednje Evrope preko Dolenjske prišli v Belo krajino, in jih v FS Dragatuš izvajamo v temnih, pražnjih kostumih ob spremljavi godcev: valčki, polke, mazurke, šotiši, pajeriši, zibenšriti, šuštarske itd.,

 • plesi in pesmi, ki so se konec 19. in v začetku 20. stoletja po posredovanju tamburašev razširili s Hrvaške in se uveljavili predvsem v vaseh ob Kolpi ter postali osnovna podoba belokranjskega folklorizma (Lepa Anka, Sirota, Carska kasa, Hruške, jabuke, slive, Lipa moja itd.). Program se izvaja v belih kostumih in ob spremljavi tamburašev ali ljudskih inštrumentov.

Koreografije/odrske postavitve:

 • LEPA ANKA
 • ŠENICA
 • TANCAJ, TANCAJ ČRNI KOS,

 • NA IVANJE VEČERO,

 • PEKEL – NEBESA.

​​

 • POLČKE,

 • MIGAČA,

 • OFRKLI,

 • KROSNA,

 • OBERŠTAJERIŠ.

 • GODOVANJE,

 • BELOKRANJSKO VOŠČILO,

 • BELOKRANJSKE NAPITNICE,

 • PLESNE IGRE (stolecpolka, špegeltanc, beksel),

 • PLESNE IGRE – PRETIKAVICA (pretikavica, Abraham, Lepi Janko, kačo vit).

1. Program v belih kostumih, glasbena spremljava tamburašev:

2. Program v temnih pražnjih kostumih, glasbena spremljava godcev:

3. Program folklorne ANIMACIJE (razvito tudi za projekta: LAS Krajinski park Lahinja in Belokranjski večer):

Belokranjske pesmi:

  bogat nabor belokranjskih ljudskih pesmi.

 

Belokranjske viže:

  izvajanje godčevskega ali tamburaškega sestava ter igranje ljudskih inštrumentov.

 

Belokranjske folklorne zgodbe:

 • VODNI VELIKAN,

 • VARALO,

 • V CESTNIKOVI DELAVNICI,

 • SUHE SLIVE,

 • KOLINE,

 • ŠTELINGA.

 

 

V društvu deluje tudi Otroška folklorna skupina Dragatuš, ki ima bogat program belokranjske otroške folklore.

bottom of page